Jsem Jana Nová –

Váš kouč

Pomůžu Vám
začít psát svůj příběh jinak

a spolu dáme Vašemu životu
nový smysl a směr.

Nabízené služby 

Ráda Vám pomůžu v těchto oblastech

Osobní koučink

Firemní koučink

Workshopy

V čem vám může koučink pomoci?

rozpoznat své neužitečné vzorce myšlení, definovat si svá omezující přesvědčení a odstranit je

definovat si konkrétní cíle, kterých chcete dosáhnout

udržovat dlouhodobou motivaci a vytrvalost

objevit svůj potenciál a schopnosti a dovednosti a dále je prohlubovat a rozvíjet

nalézt nové možnosti a způsoby řešení

zlepšit rovnováhu mezi životem a prací, vyváženě věnovat energii důležitým oblastem svého života

najít řešení při stresu a vyhoření, zvýšit celkovou pohodu a spokojenost

zbavit se negativních pocitů jako je smutek, strach, pocit viny

posílit a zvýšit svou sebehodnotu a sebedůvěru

poučit se z neúspěchů a vytvořit si svou strategii jak výzvy proměnit v příležitosti

Jak probíhá sezení?

Zaměřujeme se na téma, které potřebujete řešit.

Téma si volíte sami.

Na začátku si vyjasníme, co má být výsledkem, ke kterému chcete dojít, co chcete mít ve svém životě jinak.

Naslouchám a pokládám otázky, neradím, neposuzuji.

Otázky jsou klíčem, který otevírá cestu k hlubšímu porozumění a uvědomění si sebe sama. Vede k nalezení odpovědi, možností řešení, nebo více dalších možností.Otevírá prostor k uvědomění si a nalezení svých zdrojů, svého potenciálu a využití svých zkušeností, dovedností a znalostí.

Pojďme se setkat na workshopu

Připravila jsem pro vás tyto interaktivní zážitkové workshopy.

Jak si najít a vytvořit

rovnováhu v životě

10.02.2024

Jarní detox mysli

Nastartujte změnu

02.03.2024

Jak úspěšně

proplout změnami

10.03.2024

Objevte svou

jedinečnost

06.04.2024

Poznejte mě blíž

Jsem Jana Nová

Moje cesta ke koučinku nevedla přímo. Svou pracovní kariéru jsem začala na Pedagogické fakultě, kde jsem přednášela lingvistické disciplíny a vedla semináře. Po deseti letech jsem odešla na volnou nohu a založila jazykovou agenturu, která funguje dodnes. Svou lásku k poznávání nových zemí a cestování, umění, kultuře a historii jsem spojila se znalostí cizích jazyků a ve volném čase jsem projela celou Evropu jako průvodkyně cestovního ruchu.

Práce v agentuře mi přinesla mnoho zkušeností v komunikaci s mnoha lidmi. Hledala jsem obor, který mě dovede k hlubšímu poznání a porozumění sobě a ostatním.

Mám za sebou několik dlouhodobých výcviků zaměřených na koučování, neuro-lingvistické programování a řadu kurzů osobního rozvoje.

Své znalosti a zkušenosti využívám při práci s klienty, kteří chtějí žít harmonický spokojený život.

„Baví mě pracovat s lidmi a pomáhat jim odhalovat svůj potenciál, prohlubovat svou víru v sebe, plně využít svou sílu a chuť měnit sebe i svůj svět a dělat kroky ke splnění svých přání a cílů.“

Poznejte mě blíž

Z čeho při koučování vycházím?

Využívám poznatky z psychologie, NLP, pozitivního programování mysli, práce s myšlenkovými vzorci, emocemi, vizualizací, prožitkové techniky.

Jsem členka EMCC CZECHIA & SLOVAKIA. 

Absolvovala jsem tyto dlouhodobé kurzy.

Specifický trénink pro kouče Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

Stát se inspirací I (roční výcvik pro pomáhající profese) Systemický institut

Stát se inspirací II (roční výcvik pro pomáhající profese) Systemický institut

Business Mastery Class (roční program) V. Ekart

NLP at Work (NLP v praxi) Sue Night Skotsko (kurz)

NLP Master Practitioner Society of Neuro-Linguistic Programming

NLP Practitioner Society of Neuro-Linguistic Programming

Koučovací výcvik (roční program) V. Ekart

Členka EMCC CZECHIA & SLOVAKIA.

Absolvovala jsem tyto kurzy a semináře

 • Emoce pod kontrolou PhDr. Radka Loja (kurz)
 • Jak zvládat krize v osobním a pracovním životě EKS (kurz)
 • Jak zvládat stres EKS (kurz)
 • Koučování týmů PhDr. Alena Stejskalová (kurz)
 • Motivace a smysl v osobním životě a práci Denisa Dědičová GrowJOB
 • Osobní hrdost a asertivita jak si vážit sám sebe Denisa Dědičová GrowJOB
 • Pozitivní psychologie PhDr. Michaela Peterková (přednášky a webináře)
 • Alfa stav a jeho využití v práci a soukromí PhDr. Radka Loja (seminář)
 • Aktivní naslouchání Dominik Fojtík EKS z.s.
 • Umění rozhovoru Iveta Clarke
 • Průvodce duševním zdravím: být v pohodě v práci i na home office Tomáš Rektor
 • Anatomie správného rozhodování Cyril Höschl

Co o mě říkají klienti?

„S Janou jsme si od prvního okamžiku lidsky „sedly“ a prakticky ihned si získala mou důvěru, která je pro koučovací vztah zásadní. Jana je velmi empatická koučka s příjemným hlasem i milým úsměvem a pěknou zásobou skvělých NLP technik. Koučink s Janou ráda doporučuji.“

Jana Štěpánková

„Na Janě si nejvíce cením schopnosti naslouchat a naladit se na svého klienta bez posuzování či hodnocení. Naslouchá a nechá klienta být právě tam, kde a na jak dlouho potřebuje. Kolikrát tak u mě nastal „aha“ moment a uvědomění si některých vzorců mého myšlení či chování.“

Monika Kubovcová

„Když mě Jana koučuje, jako by z ní vyzařovalo vlídné přijetí. Nemám vůbec problém před ní narovinu vybalit věci, které bych jen tak před někým nahlas nevyslovila. Za necelou hodinu jsem jeden ze svých strachů u Jany tak nahlodala, že se do týdne rozpustil. Pro mě zázrak a výrazná radost v mém životě.“

Olga Pešková

Kontakt

Domluvme si první 30 minutové sezení zdarma, kde si vyjasníme vaše cíle a očekávání, nastavíme si časový harmonogram a stanovíme realistický plán průběhu. Případně napište a co nejdříve se Vám ozvu.

Center Button

Kontaktní údaje slouží pouze pro zpracování dotazu a nebudou použity pro žádné jiné účely. 

Adresa

U Libeňského pivovaru 63/2
180 00 Praha 8