V čem vám může koučink pomoci?

rozpoznat své neužitečné vzorce myšlení, definovat si svá omezující přesvědčení a odstranit je

definovat si konkrétní cíle, kterých chcete dosáhnout

udržovat dlouhodobou motivaci a vytrvalost

objevit svůj potenciál a schopnosti a dovednosti a dále je prohlubovat a rozvíjet

nalézt nové možnosti a způsoby řešení

zlepšit rovnováhu mezi životem a prací, vyváženě věnovat energii důležitým oblastem svého života

najít řešení při stresu a vyhoření, zvýšit celkovou pohodu a spokojenost

zbavit se negativních pocitů jako je smutek, strach, pocit viny

posílit a zvýšit svou sebehodnotu a sebedůvěru

poučit se z neúspěchů a vytvořit si svou strategii jak výzvy proměnit v příležitosti

Jak probíhá sezení?

Zaměřujeme se na téma, které potřebujete řešit.

Téma si volíte sami.

Na začátku si vyjasníme, co má být výsledkem, ke kterému chcete dojít, co chcete mít ve svém životě jinak.

Naslouchám a pokládám otázky, neradím, neposuzuji.

Otázky jsou klíčem, který otevírá cestu k hlubšímu porozumění a uvědomění si sebe sama. Vede k nalezení odpovědi, možností řešení, nebo více dalších možností.Otevírá prostor k uvědomění si a nalezení svých zdrojů, svého potenciálu a využití svých zkušeností, dovedností a znalostí.

Pojďme se setkat na workshopu

Připravila jsem pro vás interaktivní zážitkové workshopy.

 

 

Workshopy